MAXON ACTIVE tabletki - Apteka internetowa
MAXON ACTIVE, 25 mg, tabletki powlekane, 4 szt.
MAXON ACTIVE tabletki - Apteka internetowa
MAXON ACTIVE, 25 mg, tabletki powlekane, 4 szt.

MAXON ACTIVE, 25 mg, tabletki powlekane, 4 szt.

Lek bez recepty stosowany w przypadkach zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn. Zawiera syldenafil.

24,88 zł
Brutto

Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Maksymalna ilość danego produktu w zamówieniu wynosi 20 opakowań.

 

Tabletki na potencję Sildenafil bez recepty

Charakterystyka produktu

DZIAŁANIE I WSKAZANIA

MAXON ACTIVE zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, przez co zwiększają napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji - niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Należy pamiętać, że warunkiem osiągnięcia wzwodu jest uprzednie pobudzenie seksualne.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 25 mg. Lek powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Warunkiem osiągnięcia erekcji jest pobudzenie seksualne.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować tabletek MAXON ACTIVE bez recepty jednocześnie z tabletkami VIAGRA ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej.

Czas, po którym występuje działanie jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skład

Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).
Pozostałe składniki leku to:
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
Skład otoczki: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek(E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować leku w następujących przypadkach:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.
 • Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
 • Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W następujących przypadkach rozpoczęcie przyjmowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • Niedokrwistości sierpowato-krwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
 • Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
 • Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).
 • Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku MAXON ACTIVE i natychmiast skontaktować się z lekarzem.


Inne zalecenia:

 • Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu; z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
 • Leku nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
 • Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki leku wyższej niż 25 mg.
 • Nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek MAXON ACTIVE może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku oraz godzinie jego zażycia.

Nie należy przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku MAXON ACTIVE jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie
może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV,
zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku MAXON ACTIVE.
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego
może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi
podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek MAXON ACTIVE
i leki alfa-adrenolityczne. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęcia leku MAXON ACTIVE.
W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego
leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej
początkowej dawki (25 mg) leku MAXON ACTIVE. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia,
wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody,
zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania.
Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu.
Lek MAXON ACTIVE może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.
Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
· Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)
Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.
· Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często)
Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
· Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody – występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów).
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
· Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występują rzadko
· Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
· Napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko
Inne działania niepożądane:
Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
· Ból głowy.
Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):
nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność,
zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia),
uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):
wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło,
łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku,
zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa
(objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę),
krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia.
Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów):
omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia,
widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia,
obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Po wprowadzeniu leku zawierającego syldenafil do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci.
Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały
przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku MAXON ACTIVE.

PRZECHOWYWANIE
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku tekturowym po EXP:.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

OTC - Lek wydawany bez recepty.
Pozwolenie nr: 17887.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Jeżeli nie podano inaczej, środki farmaceutyczne należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25 st.C.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania, przechowywania czy składu produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Marka
ADAMED
Typ produktu
Lek
Indeks
8813203
EAN
5906414002720

Ile kosztuje MAXON ACTIVE, 25 mg, tabletki powlekane, 4 szt.?

24,88 zł
Brak opini

Rekomendowane produkty

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkt dodany do listy ulubionych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies